บันได SERVICE แบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังชุบกาวาไนซ์พร้อม walkway

บันไดทาวเวอร์ชุบกาวาไนซ์ เพื่อการซ่อมบำรุง 
เป็นบันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังใช้เพื่อซ่อม Solar Cell
บันไดหนีไฟชุบ กาวาไนซ์ ป้องกันสนิม
บันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์พร้อม walk way บันหลังคา 
กันตกด้านหลังใช้ FATBAR 2 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟเป็นเหล็กกลม 1 นิ้ว
กันตกด้านหลัง ใช้เหล็ก fat bar 1.5 นิ้ว หนา 2 มม.
ปูพื้นชานพักด้วยเหล็กฉีก
เพื่อให้น้ำหนักที่เบาทนทานและไม่กักเก็บน้ำฝน
บันได service มี 2 ช่วง 
ช่วงแรกยาว  11.80 เมตร 
ช่วงสองยาว 2.10 เมตร

 รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดซ้อมบำรุง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234

รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดซ้อมบำรุง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677

รับทำบันไดหนีไฟ ชุบกาวาไนซ์,บันไดซ้อมบำรุง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953

รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดซ้อมบำรุง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214

รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดซ้อมบำรุง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680

รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดซ้อมบำรุง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588

รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดซ้อมบำรุง,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466 

รับทำบันไดหนีไฟชุบกาวาไนซ์ ,บันไดซ้อมบำรุง,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th