บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคและเพิ่มกันตกด้านหล้ง

รับผลิตบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคเพิ่มกันตกด้านหลัง

บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ตอน เพิ่มกันตกด้านหลัง สามารถชักเก็บได้
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค เพิ่มกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับติดตั้งไว้ที่ชั้นสองที่มีเพดานต่ำ
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ตอน เพิ่มกันตกด้านหลังเวลาใช้งานให้ดึงสลักออ
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ตอน เพิ่มกันตกด้านหลัง แม่บันไดใช้เหล็ก 1.5"
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ตอน เพิ่มกันตกด้านหลังขั้นบันไดใช้เหล็ก 1"
กันตกด้านหลังใช้ FAT BAR ขนาด 1.5 หนา 3 มม.
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคจะเลื่อนลงมายังชั้นล่าง
ใช้งานง่ายไม่เปลืองเนื้อที่เก็บ

 

 

 

รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co