บันไดลิงมีกันตกด้านหลัง ชุบกาวาไนซ์

บันไดหนีไฟ ทาวเวอร์ ชุบกาวาไนซ์
ใช้สำหรับซ้อมบำรุง Solar Cell บนหลังคา
โรงงานเหล็ก ลี้ย้งฮั้ว

บันไดทาวเวอร์ชุบกาวาไนซ์ เพื่อป้องกันสนิม

บันไดทาวเวอร์ชุบกาวาไนซ์ใช้เหล็กชุบกาวาไนซ์

บันไดทาวเวอร์ชุบกาวาไนซ์รุ่นนี้มีจุดพักและราวจับ

บันไดทาวเวอร์ชุบกาวาไนซ์เหมาะสำหรับโรงงานที่ติดตั้ง Solar Cell

บันไดหนีไฟนอกอาคารรับน้ำหนักได้มาก

 

รับทำบันไดหนีไฟทุกรูปแบบชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 083-0687677

รับทำบันไดหนีไฟทุกรูปแบบชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 085-1143953

รับทำบันไดหนีไฟทุกรูปแบบชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 083-0687588

รับทำบันไดหนีไฟทุกรูปแบบชุบกาวาไนซ์ ติดต่อ 089-1468234

รับทำบันไดหนีไฟทุกรูปแบบชุบกาวาไนซ์ แฟกซ์ 02-3701466 

รับทำบันไดหนีไฟทุกรูปแบบชุบกาวาไนซ์ E-mail : info@hereweare.co.th