บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือไม้สักบ้านในซอยร่วมฤดี

บันไดรางเลื่อนแม่บันไดเป็นเหล็กเหลี่ยม 1x2 นิ้ว
ขั้นบันไดเป็นไม้สัก บ้านในซอย ร่วมฤดี 2 ชุด
Steel Ladder Bookshelf

รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางชั้นเก็บของขั้นไม้สัก ,บันไดรางเลื่อน
โครงของบันไดชั้นวางชั้นเก็บของ : เป็นเหล็กเหลี่ยม 1x2 นิ้ว 
ขั้นบันได ของบันไดชั้นวางชั้นเก็บของ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นไม้สัก 1x3 นิ้ว
บันไดชั้นวางชั้นเก็บของ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนชั้นเก็บของ : รับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อนชั้นเก็บของ : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนชั้นเก็บของ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนชั้นเก็บของ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

 


บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กขั้นไม้สัก,บันไดชั้นวางหนังสือ  สนใจติดต่อ 089-1468234
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กขั้นไม้สัก,บันไดชั้นวางหนังสือ  สนใจติดต่อ 083-0687677

บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กขั้นไม้สัก,บันไดชั้นวางหนังสือ  สนใจติดต่อ 02-3701463

บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กขั้นไม้สัก,บันไดชั้นวางหนังสือ  สนใจติดต่อ 02-3701464
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กขั้นไม้สัก,บันไดชั้นวางหนังสือ  สนใจติดต่อ 02-3701465

บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กขั้นไม้สัก,บันไดชั้นวางหนังสือ  เบอร์แฟกซ์ 02-3701466
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กขั้นไม้สัก,บันไดชั้นวางหนังสือ  Email:info@hereweare.co.th
บันไดรางเลื่อนหยิบของเหล็กขั้นไม้สัก,บันไดชั้นวางหนังสือ  ID LINE : hereweare