บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอนบริษัทเซ้าอีสเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่งจำกัด

บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอน
บริษัท เซ้าอีสเอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันได Service 
บันไหนีไฟแบบมีลูกตั้งลูกนอน
บันไดหนีไฟแบบบันไดวน
บันไดหนีไฟแบบบันได Service สูง 7.30 เมตร
เสารองรับน้ำหนักของบันไดหนีไฟ ใช้เหล็ก 4"x4"x2 mm.
โครงแม่บันไดและโครงชานพักใช้เหล็ก 6"x2"x2 mm.
ราวกันตกของบันไดใช้เหล็ก 2"x1"x1.8 mm.
ขั้นบันไดใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 mm. พับขึ้นรูป
ชานพักบันไดใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 มม.

 

 

รับทำบันไดหนีไฟ,บันได Service,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234

รับทำบันไดหนีไฟ,บันได Service,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953

รับทำบันไดหนีไฟ ,บันได Service,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214

รับทำบันไดหนีไฟ,บันได Service,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680

รับทำบันไดหนีไฟ ,บันได Service,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677

รับทำบันไดหนีไฟ,บันได Service,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588

รับทำบันไดหนีไฟ ,บันได Service,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466  

รับทำบันไดหนีไฟ ,บันได Service,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co