บันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอนเป็นบันไดหนีไฟแบบบันไดวนในโรงงานLegor

 

 

 

 

บันไดหนีไฟภายในอาคารแบบลูกตั้งลูกนอน โรงงาน Legor

บันไดหนีไฟแบบบันไดซิกแซก มีลูกตั้งลูกนอน

เสาของบันไดหนีไฟใช้เหล็ก H Beam 200x200x10 มม.

คานแม่บันไดหนีไฟใช้เหล็กรางน้ำ 6 นิ้ว

ขั้นบันไดหนีไฟ ใช้เหล็กรางน้ำพับหนา 4.0

ราวกันบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว

เหล็กแผ่นพื้นใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 มม.

 

 

 

 

รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co