บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกและบันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้


รับผลิตบันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลัง จากชั้น 3 ถึงชั้น 2
บันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้ จากขั้น 2 ถึงพื้น
บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคสามารถชักเก็บได้
บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงรุ่นนี้มีกันตกด้านหลัง
บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 15 คน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังติดตั้งง่าย
บันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเราสามารถหนีออกทางประตูที่กำหนดไว้
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา
บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับที่พักคนงาน…

 

 

รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co