บันไดหนีไฟนอกอาคารใช้เพื่อเป็นบันไดซ้อมบำรุง

บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอนใช้เพื่อซ้อมบำรุงชัันดาดฟ้า

บันไดหนีไฟแบบบันไดวนเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง ขนาดความกว้าง 100 ซม. พร้อมราวกันตกสูง 100 ซม.แต่ละชั้นมีชานพัก ใช้ขึ้นดาดฟ้าเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง 

บันไดหนีไฟนอกอาคาร ดี พลัส

 

 

 

 

 

 

 

รับผลิตบันไดหนีไฟ สนใจติดต่อ 02-3701463
รับผลิตบันไดหนีไฟ สนใจติดต่อ 02-3701464
รับผลิตบันไดหนีไฟ สนใจติดต่อ 02-3701465
รับผลิตบันไดหนีไฟ  เบอร์แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ Email:info@hereweare.co.th