บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบลูกตั้งลูกนอนพร้อมบันไดปลดล็อค

บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบลูกตั้งลูกนอนพร้อมบันไดปลดล็อค

บันไดหนีไฟแบบบันไดซิกแซก มีลูกตั้งลูกนอน

เสาของบันไดหนีไฟใช้เหล็ก H Beam 200x200x10 มม.

คานแม่บันไดหนีไฟใช้เหล็กรางน้ำ 6 นิ้ว

ขั้นบันไดหนีไฟ ใช้เหล็กรางน้ำพับหนา 4.0

ราวกันบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว

เหล็กแผ่นพื้นใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 มม.

รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟแบบลูกตั้งลูกนอน,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th