บันไดหนีไฟโรงแรมย่านลาดกระบัง54

บันไดหนีไฟโรงแรมในย่าน ลาดกระบัง 54

บันไดหนีไฟแบบบันไดซิกแซก มีลูกตั้งลูกนอน
เสาของบันไดหนีไฟใช้เหล็ก H Beam 200x200x10 มม.
คานแม่บันไดหนีไฟใช้เหล็กรางน้ำ 6 นิ้ว
ขั้นบันไดหนีไฟ ใช้เหล็กรางน้ำพับหนา 4.0
ราวกันบันไดหนีไฟใช้เหล็กกล่อง 1x2 นิ้ว
เหล็กแผ่นพื้นใช้เหล็ก Checker Plate หนา 3 มม. 
ปูพื้นบันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอน
เหมาะสำหรับโรงแรมหรือสถานที่มีคนอยู่จำนวนมาก

 

 

รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th