บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังและ walkway เพื่อใช้เดินไปลงบันไดหนีไฟอีกด้านของอาคาร

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังและ walkway เพื่อใช้เดินไปลงบันไดหนีไฟอีกด้านของอาคาร

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง

บันไดหนีไฟแบบมี walkway จากด้านซ้ายไปด้านขวาของโรงงาน

ทางเดินยาวประมาณ 18 เมตร กว้าง 90 ซม.

มีประตูหนีไฟ ขนาด 80x200 ซม.

 

รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th