บันไดรางเลื่อนใช้ในผับย่านรัชดา

บันไดรางเลื่อน
Steel Ladder Bookshelf

บันไดรางเลื่อนใช้ในเคาน์เตอร์ผับย่านรัชาดา

 

รายละเอียดบันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ
เสาหลักบันไดรางเลื่อน   : เป็นเหล็กกลมหรือเหล็กเหลี่ยม
ขั้นบันไดบันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กแป๊ปเหลี่ยม,เหล็กกลม,หรือไม้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เป็นเหล็ก/ไม้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : ใช้ล้อ PU  มีเบรค
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : รับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อนห้องสมุดสามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนห้องสมุด : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ
 
 
 
 
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email: info@hereweare.co.th