บันไดหนีไฟตึกวิศวกรรมโรงสีข้าวหงษ์ทอง มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ NFPA

บันไดหนีไฟตึกวิศวกรรมโรงสีข้าวหงษ์ทอง
มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ NFPA
 

บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA กว้าง 120 ซม. 
บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA มีประตูหนีไฟสั่งทำพิเศษกันไฟได้ 4 ซม. กว้าง 110 ซม. สูง 200 ซม.
บันไดหนีไฟมาตรฐาน NFPA มีจุดพักและราวจับทำจากเหล็กอย่างดีพ่นสี
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co