บันไดรางเลื่อนสำหรับปีนตู้ปลาเพื่อให้อาหารปลา

บันไดรางเลื่อนใช้สำหรับปีนขึ้นไปให้อาหารปลา

รายละเอียดบันไดพาดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน
แม่บันไดของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กกลมขนาดประมาณ 1x2 นิ้ว หนา 3.2 มม.
ขั้นบันได ของบันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นไม้เต็งทาสีน้ำตาลให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เป็นเหล็กเหลี่ยม
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อน : รับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อน : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อน : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อน : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุดบันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับใช้ในห้องยาในโรงพยาบาล 
บันไดชั้นวางหนังสือ ,บันไดรางเลื่อน : เหมาะสำหรับปีนขึ้นไปให้อาหารปลา
 
 
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email: info@hereweare.co.th