ประตูหนีไฟ/ประตูทนไฟ

            

ประตูหนีไฟและประตูทนไฟ

ประตูเหล็กหนีไฟ ใช้สำหรับทางหนีไฟ ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 MM. ภายในกรุใยหิน (Rock Wool) กันความร้อน ทนความร้อนนาน 4 ชั่วโมง ตัวบานจะแนบกับยางกันควันติดรอบวงกบ เพื่อป้องกันควันในกรณีไฟไหม้ ประตูหนีไฟ มีอยู่หลายชนิด ตามความต้องการของผู้ออกแบบอาคาร

มีทั้งประตูหนีไฟแบบบานเดี่ยว
ประตูหนีไฟบานคู่
ประตูหนีไฟบานครึ่ง
และประตูหนีไฟแบบบานเลื่อน

ประตูหนีไฟจะต้องมี คานพลัก (PANIC BAR) และต้องมี โช๊คอัพ (DOOR CLOSER) อาจจะใช้ ลูกบิด (LEVER HANDLE) พร้อมกับคานพลักเพื่อให้เปิดเข้าได้จากด้านนอก

ประตูเหล็กหนีไฟเป็นประตูหนีไฟประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก เพราะประตูเหล็กมีความแข็งแรงทนทานสามารถทนไฟได้

 

-วงกบเหล็กขอบประตูหนีไฟ ผลิตโดยใช้แผ่นเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"x 4" พร้อมฐานบานพลับและหน้าฐานแปลนลูกบิด

-บานประตูเหล็กใช้แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม.หรือ 1.6 มม.ประกบยึดติดด้วยการเชื่อมด้วยไฟฟ้าภายในเสริมเหล็กตัวยูเพื่อความแข็งแรงของบานประตูหนีไฟ พับขึ้นรูป ความหนาบานประตูหนีไฟ 40 มม.ประตูหนีไฟมีทั้งบานทึบและบานเจาะช่องกระจกผ่านขบวนการป้องกันสนิมทางเคมี (ZINCE PHOSPHATE ) ประตูหนีไฟเคลือบผิวด้วยสีผง POLYESTER POWDER COATING และอบที่ความร้อน 200 องศาเซลเซียสเพื่อการยึดแน่ของสีและทนต่อการขูดขีด พร้อมบู๊ทสแตนเลส ที่มีความแข็งแรงทนทาน จำนวน 3 ตัว/บานขนาดประตูหนีไฟที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือประตูหนีไฟ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.
ประตูหนีไฟขนาด 0.90 x 2.00 ม. ประตูหนีไฟขนาด 1.00 x 2.00 ม.

 

 

ประตูหนีไฟ,ประตูทนไฟ สนใจติดต่อ 02-3701463-5
ประตูหนีไฟ,ประตูทนไฟ เบอร์แฟกซ์ 02-3701466
ประตูหนีไฟ,ประตูทนไฟ Email:info@hereweare.co.th

 

       


 • ประตูหนีไฟแบบบานทึบ ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 MM. ภายในกรุใยหิน (Rock Wool) กันความร้อน ทนความร้อนนาน 4 ชั่วโมง ตัวบานจะแนบกับยางกันควันติดรอบวงกบ เพื่อป้องกันควันในกรณีไฟไหม้

 • ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 MM. ภายในกรุใยหิน (Rock Wool) กันความร้อน ทนความร้อนนาน 4 ชั่วโมง ตัวบานจะแนบกับยางกันควันติดรอบวงกบ เพื่อป้องกันควันในกรณีไฟไหม้

 • ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 MM. ภายในกรุใยหิน (Rock Wool) กันความร้อน ทนความร้อนนาน 4 ชั่วโมง ตัวบานจะแนบกับยางกันควันติดรอบวงกบ เพื่อป้องกันควันในกรณีไฟไหม้

 • ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 MM. ภายในกรุใยหิน (Rock Wool) กันความร้อน ทนความร้อนนาน 4 ชั่วโมง ตัวบานจะแนบกับยางกันควันติดรอบวงกบ เพื่อป้องกันควันในกรณีไฟไหม้
 • ประตูทนไฟแบบบานเดียวมีคานพลัก
  ประตูเหล็ก ประตูหนีไฟแบบบานเดี่ยว มีคานพลัก

  ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 MM. ภายในกรุใยหิน (Rock Wool) กันความร้อน ทนความร้อนนาน 4 ชั่วโมง ตัวบานจะแนบกับยางกันควันติดรอบวงกบ เพื่อป้องกันควันในกรณีไฟไหม้ ประตูหนีไฟจะต้องมี คานพลัก (PANIC BAR) และต้องมี โช๊คอัพ (DOOR CLOSER) อาจจะใช้ ลูกบิด (LEVER HANDLE) พร้อมกับคานพลักเพื่อให้เปิดเข้าได้จากด้านนอก -วงกบเหล็กขอบประตูหนีไฟ ผลิตโดยใช้แผ่นเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"x 4" พร้อมฐานบานพลับและหน้าฐานแปลนลูกบิด

  -บานประตูเหล็กใช้แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม.หรือ 1.6 มม.ประกบยึดติดด้วยการเชื่อมด้วยไฟฟ้าภายในเสริมเหล็กตัวยูเพื่อความแข็งแรงของบานประตูหนีไฟ พับขึ้นรูป ความหนาบานประตูหนีไฟ 40 มม.ประตูหนีไฟมีทั้งบานทึบและบานเจาะช่องกระจกผ่านขบวนการป้องกันสนิมทางเคมี (ZINCE PHOSPHATE ) ประตูหนีไฟเคลือบผิวด้วยสีผง POLYESTER POWDER COATING และอบที่ความร้อน 200 องศาเซลเซียสเพื่อการยึดแน่ของสีและทนต่อการขูดขีด พร้อมบู๊ทสแตนเลส ที่มีความแข็งแรงทนทาน จำนวน 3 ตัว/บานขนาดประตูหนีไฟที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือประตูหนีไฟ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.
  ประตูหนีไฟขนาด 0.90 x 2.00 ม. ประตูหนีไฟขนาด 1.00 x 2.00 ม.
 • ประตูทนไฟ มีด้านพลัก เจาะกระจกและมีช่องระบายลม
  ประตูเหล็ก ประตูหนีไฟแบบบานเดียว และคานพลัก เจาะกระจก และช่องระบายลม

  ผลิตจากเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 MM. ภายในกรุใยหิน (Rock Wool) กันความร้อน ทนความร้อนนาน 4 ชั่วโมง ตัวบานจะแนบกับยางกันควันติดรอบวงกบ เพื่อป้องกันควันในกรณีไฟไหม้ ประตูหนีไฟจะต้องมี คานพลัก (PANIC BAR) และต้องมี โช๊คอัพ (DOOR CLOSER) อาจจะใช้ ลูกบิด (LEVER HANDLE) พร้อมกับคานพลักเพื่อให้เปิดเข้าได้จากด้านนอก -วงกบเหล็กขอบประตูหนีไฟ ผลิตโดยใช้แผ่นเหล็ก COLD ROLLED STEEL SHEET หนา 1.6 มม.พับขึ้นรูปขนาด 2"x 4" พร้อมฐานบานพลับและหน้าฐานแปลนลูกบิด

  -บานประตูเหล็กใช้แผ่นเหล็กหนา 1.2 มม.หรือ 1.6 มม.ประกบยึดติดด้วยการเชื่อมด้วยไฟฟ้าภายในเสริมเหล็กตัวยูเพื่อความแข็งแรงของบานประตูหนีไฟ พับขึ้นรูป ความหนาบานประตูหนีไฟ 40 มม.ประตูหนีไฟมีทั้งบานทึบและบานเจาะช่องกระจกผ่านขบวนการป้องกันสนิมทางเคมี (ZINCE PHOSPHATE ) ประตูหนีไฟเคลือบผิวด้วยสีผง POLYESTER POWDER COATING และอบที่ความร้อน 200 องศาเซลเซียสเพื่อการยึดแน่ของสีและทนต่อการขูดขีด พร้อมบู๊ทสแตนเลส ที่มีความแข็งแรงทนทาน จำนวน 3 ตัว/บานขนาดประตูหนีไฟที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือประตูหนีไฟ ขนาด 0.80 x 2.00 ม.
  ประตูหนีไฟขนาด 0.90 x 2.00 ม. ประตูหนีไฟขนาด 1.00 x 2.00 ม.