บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือในห้องสมุด มหาวิทยาลัยราชภัชฏ์สุราษฏ์ธานี จำนวน 22 ชุด

บันไดรางเลื่อนชั้นวางหนังสือห้องสมุด
มหาวิทยาลัยราชภัชฏ์สุราษฏ์ธานี
จำนวน 22 ชุด


รางมีความยาวตั้งแต่ 4 เมตรจนถึง 12 เมตร
ตัวบันไดใช้เหล็กกลมขนาด 1 นิ้ว
ขั้นบันไดรางเลื่อนใช้เหล็กลายตีนไก่
ล้อของบันไดรางเลื่อนชั้นวานหนังสือ ใช้ล้อ PU ขนาด 4 นิ้วมีเบรคในตัว

 

 

 

 

บันไดรางเลื่อน,บันไดห้องสมุด,บันไดชั้นวางหนังสือสนใจ

 

รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email: info@hereweare.co.th