บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ แบบใช้ไม้คุม

บันไดรางเลื่อนพร้อมชั้นวางหนังสือแบบไม้
Steel Ladder Bookshelf
รายละเอียดบันไดรางเลื่อน
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือรุ่นรางยึดลอยใช้ในกรณี บริเวณชั้นไม่มีที่ยึด
เป็นบันไดรางเลื่อนขายพร้อมชั้นวางหนังสือสำเร็จรูป
เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กคุมด้วยไม้
ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็กเหลื่อมคุมด้วยไม้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ PU อย่างดี มีเบรคสามารถล็อคได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับใช้ในห้องสมุด
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เหมาะสำหรับร้านค้าต่าง ๆ 

 

 

รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email: info@hereweare.co.th