บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือรุ่นขั้นบันไดเป็นไม้

           

รายละเอียดบันไดรางเลื่อน
เป็นบันไดรางเลื่อนขายพร้อมชั้นวางหนังสือสำเร็จรูป
เสาหลัก ของบันไดชั้นวางหนังสือ (บันไดรางเลื่อน) : เป็นเหล็กเหลี่ยม
ขั้นบันได ของ บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นไม้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นเหล็ก/ไม้ของ hafele
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : เป็นบันไดสั่งทำ
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้ล้อ ของ hafele
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : รับน้ำหนัก 150 กก.
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลือกสีได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : สามารถเลื่อนไปซ้ายขวาได้
บันไดรางเลื่อนสำหรับชั้นวางหนังสือ : ใช้สำหรับหยิบของบนที่สูง

 

รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 089-1468234
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687677
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 085-1143953
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด ติดต่อ 083-0687588
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตบันไดรางเลื่อน,บันไดชั้นวางหนังสือ,บันไดห้องสมุด Email : info@hereweare.co.th