บันไดทาวเวอร์เพื่อการซ่อมบำรุง

            

บันไดทาวเวอร์ เพื่อการซ่อมบำรุง

เป็นบันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังใช้เพื่อซ่อมบำรุงลิฟท์

ราวบันไดหนีไฟให้เหล็กกลม 2 นิ้ว

ขั้นบันไดหนีไฟเป็นเหล็กกลม 1 นิ้ว

กันตกด้านหลัง ใช้เหล็ก fat bar 1.5 นิ้ว หนา 2 มม.

พื้นปูพื้นทางเดินด้วยเหล็กฉีก

เพื่อให้น้ำหนักที่เบาทนทานและไม่กักเก็บน้ำฝน

 

 

รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟ ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th