บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังและชานพักทุกชั้น

บันไดลิงแบบมีกันตกด้านหลัง หอพักย่านรังสิต คลอง 6

บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังและชานพักทุกชั้นราวบันไดทำจากเหล็กกลม 1.5 นิ้ว ขั้นบันไดเป็นเหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว หรือราวบันไดเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 1.5x3 นิ้ว ขั้นบันไดใช้เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว กันตกด้านหลัง ใช้เหล็ก Fat Bar ขนาด 1.5 นิ้ว หนา 2 มม.  สามารถให้เหล็กกลมหรือเหล็กกล่องได้ตามความต้องการของลูกค้า

 

 

รับทำบันไดหนีไฟหอพักคลอง6 ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 089-1468234
รับทำบันไดหนีไฟหอพักคลอง6 ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687677
รับทำบันไดหนีไฟหอพักคลอง6 ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 085-1143953
รับทำบันไดหนีไฟหอพักคลอง6 ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 082-9662214
รับทำบันไดหนีไฟหอพักคลอง6 ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687680
รับทำบันไดหนีไฟหอพักคลอง6 ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ ติดต่อ 083-0687588
รับทำบันไดหนีไฟหอพักคลอง6 ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ แฟกซ์ 02-3701466
รับทำบันไดหนีไฟหอพักคลอง6 ,บันไดลิง,บันไดชักเก็บได้ Email info@hereweare.co.th