บันไดหนีไฟบ้านพักคนงาน โรงสีเจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง)

            

บันไดหนีไฟบ้านพักคนงานโรงสีเจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง)
บันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีราวจับมีจุดพัก
และบันไดปลดล็อค
เป็นบันไดหนีไฟนอกอาคารใช้เสาเหล็ก ไอ บีม
ขนาดใหญ่เป็นรากฐานรับรับน้ำหนักของบันได

และเทคอนกรีตเพื่อรองรับน้ำหนักเสาและบันไดหนีไฟ
บันไดหนีไฟนอกอาคารแบบบันไดวน

 

รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466
รับผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co