บันไดติดล้อรุ่น ST

บันไดติดล้อ รุ่น ST
บันไดติดล้อ รุ่น ST ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อ รุ่น ST เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อ รุ่น ST มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อ รุ่น ST ใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อ รุ่น ST ทำใช้หยิบของในโกดัง
บันไดติดล้อ รุ่น ST ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อ รุ่น ST ติดล้อยาง 6 นิ้ว
บันไดติดล้อ รุ่น ST ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ

บันไดติดล้อ รุ่น ST สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อ รุ่น ST รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ รุ่น ST มีตั้งแต่ 3 ขั้น ถึง 10 ขั้น

 

 

 

 

บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน ติดต่อ 02-3701463
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน ติดต่อ 02-3701464
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน ติดต่อ 02-3701465
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน แฟกซ์ 02-3701466
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน ติดต่อ 089-1468234
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน ติดต่อ 083-0687677
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน ติดต่อ 085-1143953
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน ติดต่อ 083-0687588
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน ติดต่อ 083-0687680
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน Line@ : @hereweare999
บันไดติดล้อพับได้รุ่น ST,บันไดเหล็กเข็นติดล้อเลื่อน Email: info@hereweare.co.th