บันไดติดล้อสั่งทำสูง 4.80 เมตร

บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น
มีความสุงรวมราวอยู่ที่ 480 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำขนาด 14 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเช็คของในคอนเทนเนอร์
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 480 ซม
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 400 ซม.
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14ขั้น ความกว้าง W=100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว L=250 ซม.
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างชั้นบน  100 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาวชั้นบน  60 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ขนาดล้อ 6 นิ้ว
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 300 กก.
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ สนใจติดต่อ 02-3701463
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ สนใจติดต่อ 02-3701464
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ สนใจติดต่อ 02-3701465
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ เบอร์แฟกซ์ 02-3701466
บันไดอลูมิเนียมติดล้อพับได้ Email: info@hereweare.co.th

บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียมสแตนเลส ติดต่อ 089-1468234

บันไดติดล้อ,บันไดอลูมิเนียมสแตนเลส ติดต่อ 083-0687677