บันไดติดล้อสั่งทำสูง 4.80 เมตร

บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น
มีความสุงรวมราวอยู่ที่ 480 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำขนาด 14 ขั้น 
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้เก็บของในโกดัง
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้หยิบของในสโตร์ได้
บันไดเข็นติดล้อสามารถใช้ขึ้นเช็คของในคอนเทนเนอร์
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงรวมราวจับ 480 ซม
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความสูงถึงขั้นบนสุด 400 ซม.
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14ขั้น ความกว้าง W=100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว L=250 ซม.
บันไดเข็นติดล้อสั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างขั้นบันได  23 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาว ขั้นบันได  100 ซม. 
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความกว้างชั้นบน  100 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ความยาวชั้นบน  60 ซม.
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น ขนาดล้อ 6 นิ้ว
บันไดเข็นติดล้อ  สั่งทำ ขนาด 14 ขั้น บรรทุกน้ำหนัก 300 กก.
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร : 02-3701463
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร : 02-3701464
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร : 02-3701465
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร FAX:02-3701466
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร 083-0687677
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร 083-0687680
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร 082-9662214
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร 089-1468234
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร 085-1143953
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร 083-0687588
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตรร Line: @hereweare999
บันไดเหล็กติดล้อสูงสีเหลือง14ขั้นสูง 4.8 เมตร : info@hereweare.co.th