บันไดติดล้อรุ่น LM

บันไดติดล้อ รุ่น LM

บันไดเหล็กติดล้อเลื่อน
บันไดติดล้อ รุ่น LM ทำจากเหล็กพ่นสี แข็งแรง
บันไดติดล้อ รุ่น LM เหมาะสำหรับการนำสินค้าขึ้นลงจากชั้นวาง
บันไดติดล้อ รุ่น LM มีราวกันตกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
บันไดติดล้อ รุ่น LM ใช้เก็บของในสโตร์
บันไดติดล้อ รุ่น LM ทำใช้หยิบของในโกดัง
บันไดติดล้อ รุ่น LM ขั้นบันไดเป็นเหล็กแผ่นลายตีนไก่
บันไดติดล้อ รุ่น LM ติดล้อยาง 6 นิ้ว
บันไดติดล้อ รุ่น LM ล้อตาย 2 ล้อ ล้อเป็นติดเบรค 2 ล้อ
บันไดติดล้อ รุ่น LM สามารถสั่งทำตามความต้องการของลูกค้า
บันไดติดล้อ รุ่น LM รับน้ำหนักได้ 150 กก.
บันไดติดล้อ รุ่น LM มีตั้งแต่ 6 ขั้น 8 ขั้นและ 10ขั้น

 


บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ ติดต่อ : 02-3701463
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ ติดต่อ : 02-3701464
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ ติดต่อ : 02-3701465
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ แฟกซ์ : 02-3701466
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 083-0687677
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 085-1143953
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 083-0687680
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 082-9662214
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 089-1468234
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 085-1143953
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ โทร 083-0687588
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ Line@ : @hereweare999
บันไดเข็นติดล้อพับได้,บันไดใช้ในโกดัง,บันไดเติมสินค้าในสโตร์ : info@hereweare.co.th