บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อค 2 ตอน สามารถชักเก็บได้

รับผลิตบันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ตอน

บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค 2 ตอน สามารถชักเก็บได้...เหมาะสำหรับติดตั้งไว้ที่ชั้นสองที่มีเพดานต่ำ....เวลาใช้งานให้ดึงสลักออก...บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคจะเลื่อนลงมายังชั้นล่าง...ใช้ง่าย ...ไม่เปลืองเนื้อที่เก็บ 

ติดตั้งที่ หน่วยงาน สันติภาพ อเมริกา

 

รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466  
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co