บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงปลดล็อคได้ชักเก็บได้

บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคชักเก็บได้

บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคสามารถชักเก็บได้...เหมาะสำหรับติดตั้งไว้ที่ชั้นสอง....เวลาใช้งานให้ดึงสลักออก...บันไดหนีไฟแบบปลดล็อคจะเลื่อนลงมายังชั้นล่าง...ใช้ง่าย ...ไม่เปลืองเนื้อที่เก็บ 

ติดตั้งที่ HAPPY  CONDO ลาดพร้าว 101

 

รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466  
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟ ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co