รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังพร้อมด้วยบันไดหนีไฟแบบชักเก็บได้

รับผลิตบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง พร้อมบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงชักเก็บได้

บันไดหนีไฟบันไดลิงปลดล็อคสามารถชักเก็บได้

บันไดหนีไฟของเราทำจากเหล็กกลมอย่างดีพ่นสี

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลัง
รุ่นนี้มีกันตกที่ทำจาก Fat Bar 1.5 หนา 3 มม.

บันไดหนีไฟเหมาะสำหรับอาคารสำนักงานที่มีผู้อาศัยประมาณชั้นละ 15 คน

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังติดตั้งง่าย

บันไดหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เราสามารถหนีออกทางประตูหนีไฟที่กำหนดไว้

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับอาคารสำนักงาน

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับหอพักขนาดเล็ก

บันไดหนีไฟแบบมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับโรงเรียนกวดวิชา

บันไดหนีไฟแบบบันไดลิงมีกันตกด้านหลังเหมาะสำหรับที่พักคนงาน…

 

รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466  
รับทำบันไดหนีไฟแบบบันไดลิง,บันไดหนีไฟแบบปลดล็อค,info@hereweare.co