บันไดหนีไฟแบบบันไดวนและต่อด้วยบันไดหนีไฟแบบบันไดลิงเพื่อขึ้นไปดาดฟ้า

 

     ผลิตและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน
และต่อด้วยบันไดทาวเวอร์

 

การใช้เครนยกบันไดหนีไฟเพื่อติดตั้ง

ติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวนมีลูกตั้งลูกนอนและต่อด้วยบันไดทาวเวอร์
เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง ขนาดความกว้าง 90 ซม. พร้อมราวกันตกสูง 80 ซม.
แต่ละชั้นมีชานพัก ด้านบนเป็นบันไดทาวเวอร์
เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง ขนาดบันไดทาวเวอร์ กว้าง 70 ซม.
มีกันตกอยู่ด้านหลัง ทำจาก fat bar ขนาด 1.5 นิ้ว 

ติดตั้งบันไดซ่อมบำรุงที่ โรงเผาขยะ หนองแขม

รับผลิตและรับติดตั้งบันไดหนีไฟเพื่อการซ่อมบำรุงและรับติดตั้งบันไดเหล็กทุกชนิด

 

 

 

รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0891468234
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0851143953
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0829662214
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687680
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,ติดต่อ 0830687677
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน,บันไดหนีไฟปลดล็อค, ติดต่อ 0830687588
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน ,บันไดหนีไฟปลดล็อค, แฟกซ์ 02-3701466  
รับทำและติดตั้งบันไดหนีไฟแบบบันไดวน ,บันไดหนีไฟปลดล็อค,info@hereweare.co